Βάσεις - Θέματα

 

 

Βάσεις εισαγωγής πανελλαδικές εξετάσεις

 

Θέματα πανελλαδικές εξετάσεις

 2013 Εσπερινά Κλίμακα

 2013 Λύκεια 10%

 2013 Λύκεια 90%

 2013 Συγκριτικό λύκεια 10%

 2013 Συγκριτικό λύκεια 90%

 2013 Βάσεις ΕΠΑΛ

 1. Γ' Λυκείου - Γενική Παιδεία

1. Νεοελληνική Γλώσσα

2. Ιστορία

3. Φυσική

4. Βιολογία

5. Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής

2.  Γ' Λυκείου - Θεωρητική Κατεύθυνση

1. Αρχαία Ελληνικά

2. Νεοελληνική Λογοτεχνία

3. Λατινικά

4. Ιστορία

3.  Γ' Λυκείου - Θετική Κατεύθυνση

1. Μαθηματικά

2. Φυσική

3. Χημεία

4. Βιολογία

4.  Γ' Λυκείου - Τεχνολογική Κατεύθυνση

1. Μαθηματικά

2. Φυσική

3. Χημεία - Βιοχημεία

4. Ηλεκτρολογία

5. Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγρ. Περιβάλλον

6. Αρχές Οργάνωσης & Διοίκηση Επιχειρήσεων

5.  Γ' Λυκείου - Μαθήματα Επιλογής

1. Αρχές Οικονομικής Θεωρίας

6.  ΕΠΑΛ   (Α' ΟΜΑΔΑ)

1. Μαθηματικά 

2. Νέα

7.  Γ' Λυκείου - Επαναληπτικές Απολυτήριες

1. Γ' Λυκείου - Γενική Παιδεία

1. Νεοελληνική Γλώσσα

2. Ιστορία

3. Βιολογία

4. Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής

2. Γ' Λυκείου - Θεωρητική Κατεύθυνση

1. Αρχαία

2. Λατινικά

3. Ιστορία

3. Γ' Λυκείου - Θετική Κατεύθυνση

1. Μαθηματικά

2. Φυσική

3. Χημεία

4. Γ' Λυκείου - Τεχνολογική Κατεύθυνση

1. Μαθηματικά

2. Φυσική

3. Ηλεκτρολογία

4. Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγρ. Περιβάλλον

5. Αρχές Οργάνωσης & Διοίκηση Επιχειρήσεων

5. Γ' Λυκείου - Επιλογής

1. Αρχές Οικονομικής Θεωρίας

 

 

 

 

 


 

 

 

N. Ραιδεστός

Διεύθυνση:
28ης Οκτωβρίου 18
Tηλ:
2310 383883
T.K.:
57001 
Email:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Συκιές

Διεύθυνση:
Γρ. Λαμπράκη 15
Tηλ:
2310 635504
T.K.:
56025 
Email:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Φροντιστήριο Επιτυχία

  • ΠΑΝΤΑ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΤΗ
  • ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΓΟΝΕΑ
  • ΑΓΑΣΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ
  • ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
  • ΘΕΡΙΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
  • ΠΟΛΛΑ ΕΠΟΠΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΟΛΩΝ

Connet With Us